KGRU 996 (312) 486322 | darulifta.kg@mail.ru | Бишкек шаары, Гоголь көчөсү-57, 720021
Кыргызстан Мусулмандарынын
Дин Башкармалыгынын фатва, диний
адабияттар жана «халал» иштери бөлүмү

Реестр

Көрсөтүү үчүн фатвалар жок

Сиз төмөнкү кнопканы басып КМДБнын Фатва бөлүмүнүн аалымдарына
өзүңүздүн сурооңузду узатсаңыз болот

Сизди бөлүккө катталууңузду сунуштайбыз.
Себеби, жооп сиз күткөн убакыттан кечигип калат.
Аалымдар жооп бериш үчүн илимий булактарды
карап анан жооп бергенге туура келет.