KGRU darulifta.kg@mail.ru | г. Бишкек, ул. Гоголя 57, 720021
Ислам жөнүндө
суроо-жооптор

Реестр

Көрсөтүү үчүн фатвалар жок

Сиз төмөнкү кнопканы басып КМДБнын Фатва бөлүмүнүн аалымдарына
өзүңүздүн сурооңузду узатсаңыз болот

Сизди бөлүккө катталууңузду сунуштайбыз.
Себеби, жооп сиз күткөн убакыттан кечигип калат.
Аалымдар жооп бериш үчүн илимий булактарды
карап анан жооп бергенге туура келет.